ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

 Sukladno čl. 18a Zakona o zaštiti osobnih podataka (“Narodne novine” br. 106/12) BB natura vera d.o.o. je imenovala službenika za zaštitu osobnih podataka. 

Kontakt podaci:
Claudio Kramarić
email: claudio.kramaric@gmail.com