Zaštita osobnih podataka – BB natura vera d.o.o. je sukladno čl. 18a Zakona o zaštiti osobnih podataka (“Narodne novine” br. 106/12) imenovao službenika za zaštitu osobnih podataka. 

Kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka:
Claudio Kramarić
Tel: 01 7888 527
E-mail: claudio@bbnaturavera.hr